World Socialist Web Site (www.wsws.org)

www.wsws.org/tr/2008/sep2008/isse-s26.shtml

Toplumsal Eşitlik yolunda Uluslararası Öğrenciler’e katıl!

Toplumsal Eşitlik yolunda Uluslararası Öğrenciler (ABD) bildiriyor
26 Eylül 2008
İngilizce’den çeviri (11 Eylül 2008)

Toplumsal Eşitlik yolunda Uluslararası Öğrenciler, dünyanın dört bir yanındaki öğrencileri, savaşa ve eşitsizliğe karşı mücadelede yer almaya, TEUÖ’ye katılmaya ve işçilerin ve öğrenci gençliğin uluslararası sosyalist hareketini inşa etmeye çağırıyor!

Öğrenciler bu ay okullarına, dünya ulusları savaşa adım adım yaklaşırken ve küresel bir durgunluğun ve yetmiş yıldan bu yana görülen en büyük ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda dönüyorlar.

Amerikan seçimlerinin gelişimi, iki partinin de ne ABD halkına ne de ABD seçimlerini büyük bir ilgi ile izleyen dünya halklarına herhangi bir çıkış yolu sunmadıklarını açıkça göstermektedir.

Amerikan halkının neredeyse tamamının Bush Yönetimine karşı duyduğu nefrete, ne olduğu belirsiz değişim sözleri vererek seslenmeye çalışan Demokrat Parti’nin başkan adayı Barack Obama, önseçimlerin sona ermesinden bu yana gerçek siyasi yüzünü gösterdi. Obama, bütün bu dönem boyunca kendisini ABD’nin savaş makinesinin başına getirilebilecek en yetenekli yönetici olarak sunmaya çalışırken, hükümetin casusluk yapma yetkilerinin artırılması lehinde oy kullandı ve daha önce vermiş olduğu, Bush yönetiminin zenginlere sağladığı vergi indirimlerini yürürlükten kaldırma sözünden vazgeçti.

Başa gelecek bir Obama yönetimi, Afganistan’a daha fazla sayıda ABD askeri gönderirken, Irak’ın işgalini süresiz olarak devam ettirecektir. Obama, geçtiğimiz haftalarda Rusya’ya karşı, en az McCain ve Bush yönetimi kadar kana susamış açıklamalar yayımladı. Demokrat Parti’nin hiçbir kesimi, dünyanın en güçlü iki ordusu arasında bir savaşın kıvılcımını çakarak, Rusya’yla bir çatışmayı tetikleme tehlikesi yaratan saldırgan ABD politikasını sorgulamadı. Bütün bunların yanı sıra Obama, gençlerin bir sonraki savaşta zorunlu askerlik düşüncesine alışmalarını sağlamak için "askerlik hizmetine" övgüler düzüp duruyor.

Amerikan egemen sınıfının listesinde, Irak ve Afganistan işgalleri sırasında bugüne kadar öldürülmüş olan bir milyon insanın üzerine milyonlarcasını ekleyecek daha çok sayıda -ister Rusya’ya, İran’a, Pakistan’a isterse de diğer ülkelere karşı olsun- kanlı çatışma var.

Bu arada ABD hükümeti ekonomik krize, en son Fannie Mae and Freddie Mac’in kurtarılmalarında olduğu gibi, hazinenin kapılarını bankalara ve trilyonerlere ardına kadar açarak yanıt verdi. Buna karşılık evlerini kaybeden ve borç dağlarının altında kalan on milyonlar için hiçbir şey yapılmadı. Aslında Amerikan egemen sınıfı bu krizi işçilere karşı devasa bir saldırı düzenlemek için kullandı; yalnızca geçtiğimiz yıl içinde ücretleri yüzde üçten daha fazla aşağıya çekti.

Aristo’nunPolitika’sından bu yana, demokrasi ile toplumsal eşitsizliğin birbirini dışlayan nitelikte oldukları biliniyor. ABD hükümeti, kendisinden beklendiği gibi hareket ederek, toplumsal eşitsizlik artıkça temel demokratik hakları tırpanladı. Anayasanın demokratik hakları koruyan hükümlerinde yaşanan erozyon, protestocuların "terörist" olarak gözaltına alındıkları Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti ulusal parti kongrelerinde, tam olarak gözler önüne serildi. Bu yalnızca bundan sonra olacakların ilk işaretleridir.

Savaşın patlak vermesi ve dünya ekonomisinde yaşanan çöküş, kapitalist sistemin daha geniş plandaki küresel krizinin belirtileridir. Bu yoldan daha fazla ilerleyebilmek mümkün değildir; ama insanlık daha ileriye doğru gidebilir ve gitmek zorundadır. Çözüm sosyalizmde -ekonomik yaşamın, küresel ekonomiden ve modern teknoloji tarafından üretilen bütün zenginliklerden özel kârın değil, toplumsal ihtiyaçların karşılanması için tam olarak yararlanılarak, planlı ve demokratik olarak denetlenen bir biçimde yeniden örgütlenmesinde- yatmaktadır. Ama sosyalizme ancak kitle mücadeleleri, sosyalizmin teorisinin bilinçli bir biçimde kavranması ve işçi sınıfının siyasi partisinin yaratılması yoluyla ulaşılabilir. TEUÖ bunun için mücadele veriyor.

Toplumsal Eşitlik yolunda Uluslararası Öğrenciler, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin öğrenci örgütüdür. Amerika Birleşik Devletleri genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere bu perspektif için verilen mücadelede yer alma; üniversitelerinizde ya da liselerinizde TEUÖ’ye katılma ve onun seksiyonlarını inşa etme çağrısı yapıyoruz.

TEUÖ’ye katıl! TEUÖ önümüzdeki aylarda Amerika Birleşik Devletleri’nde bir dizi toplantı düzenleyecek. Daha fazla bilgi almak için TEUÖ ile temasa geçin.Telif Hakkı 1998-2005, Dünya Sosyalist Web Sitesi, Bütün hakları saklıdır