ஏனைய மொழிகளில்

Print Version|Feedback

சோசலிசமும் ரஷ்ய புரட்சியின் நூறாவது ஆண்டும்: 1917-2017

 

ரஷ்ய புரட்சியின் நூறாவது ஆண்டு

 

ஜோர்ஜி வலென்டினோவிச் பிளெக்ஹானோவ் (1856—1918): மார்க்சிசத்தின் வரலாற்றில் அவரது இடம் [PDF]

 

சோசலிசமும் ரஷ்ய புரட்சியின் நூறாவது ஆண்டும்: 1917-2017 [PDF]

 

ரஷ்ய புரட்சியை ஏன் கற்க வேண்டும்?

 

1905 இன் பாரம்பரியமும் ரஷ்ய புரட்சியின் மூலோபாயமும்

 

போரும் புரட்சியும்: 1914-1917 [PDF]

 

பிப்ரவரி புரட்சியின் தன்னெழுச்சியும் நனவும் [PDF]

 

லெனின் ரஷ்யாவிற்குத் திரும்புதலும் ஏப்பிரல் ஆய்வுகளும் [PDF]

 

 

 

அக்டோபரின் படிப்பினைகள்

 

 

 

ஜூலை நாட்களில் இருந்து கோர்னிலோவ் ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதி வரையில்: லெனினின் அரசும் புரட்சியும் [PDF]

 

புரட்சியின் வேளையில்: போல்ஷிவிக் கட்சி, தொழிற்சாலை கமிட்டிகள், மற்றும் தொழிலாள வர்க்கத்தின் பாரிய இயக்கம்

 

அக்டோபரின் படிப்பினைகள்: அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுவதற்கு முன்னதாக போல்ஷிவிக் கட்சிக்குள் அரசியல் நெருக்கடி [PDF]

 

உலக வரலாற்றிலும், சமகால அரசியலிலும் அக்டோபர் புரட்சியின் இடம் [PDF]

 

 

 

அக்டோபர் 9 -15: லெனின் கிளர்ச்சிக்கான பிரச்சாரத்தை அதிகரிக்கிறார்

 

பெட்ரோகிராட், நவம்பர் 6-7 : அரசாங்கத் தாக்குதல்களுக்கு பதில்கொடுக்கும் விதத்தில் போல்ஷிவிக்குகள் எழுச்சியைத் தொடங்கினர்

 

குரோன்ஸ்டாட் மாலுமிகள், படைவீரர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களிடமிருந்து பெட்ரோகிராட் மற்றும் அனைத்து ரஷ்ய புரட்சிகர மக்களுக்கு

 

சோசலிஸ்ட் அமைச்சர்களால் வழங்கப்பட்ட அறிக்கைகள் மீது பெட்ரோகிராட் சோவியத்தின் கூட்டத்தொடரின் ஒரு பிரிவில் வழங்கப்பட்ட உரை

 

இரு முகங்கள் (ரஷ்ய புரட்சியின் உள்ளார்ந்த சக்திகள்)

 

யாரிடம் இருந்து, எவ்வாறு புரட்சியை பாதுகாப்பது

 

கம்யூன் பதாகையின் கீழ்

 

ரஷ்யாவில் புரட்சி

 

ஐரோப்பாவில் அமைதியின்மை

 

புரட்சியின் நுழைவாயில்

 

பெட்ரோகிராட் சோவியத்துகளின் “ஆணை எண்1”

 

ரஷ்ய புரட்சியில் இந்த வாரம்:மார்ச் 6-12

 

ரஷ்ய புரட்சியில் இந்தவாரம்: பிப்ரவரி 27-மார்ச் 5